Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα

ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΓΚΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΕΛΟΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ